03.09.2020

Απαραίτητα Έγγραφα για την Συμμετοχή σε Αγώνες λόγω Covid-19

Τα παρακάτω έγγραφα είναι απαραίτητα για την είσοδο σας σε οποιοδήποτε αθλητικό χώρο και καλείστε να τα έχετε στην κατοχή σας κατά την μετάβαση σας σε οποιονδήποτε αγώνα. 

Σχετικά έγγραφα