15.10.2020

Ορισμοί Πρωταθλημάτων Ε.Σ.ΚΑ.Θ. από 17/10 έως 18/10/2020

ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Ε.Σ.ΚΑ.Θ. ΑΠΟ 17/10 ΕΩΣ 18/10/2020