22.10.2020

Ορισμοί Πρωταθλημάτων Ε.Σ.ΚΑ.Θ. από 24/10 έως 26/10/2020

ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Ε.Σ.ΚΑ.Θ. ΑΠΟ 24/10 ΕΩΣ 26/10/2020