30.10.2020

Ορισμοί Πρωταθλημάτων Ε.Σ.ΚΑ.Θ. από 31/10 έως 02/11/2020

ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Ε.Σ.ΚΑ.Θ. ΑΠΟ 31/10 ΕΩΣ 01/11/2020