25.11.2021

Ορισμοί Πρωταθλήματος Ε.Σ.ΚΑ.Θ. από 27/11 έως 28/11/2021

ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Ε.Σ.ΚΑ.Θ. ΑΠΟ 27/11 ΕΩΣ 28/11/2021