14.01.2020

Διεθνής Ορισμός FIBA Basketball World Cup 2023


Pre-Qualifiers Round

20 February 2020

18:00 Bratislava, Slovakia

SLOVAKIA vs. LUXEMBOURG

Crew Chief : Mr. KARAKATSOUNIS Charalampos (Greece)

Umpire 1 : Mr. GEDVILAS Gvidas (Lithuania)

Umpire 2 : Mr. GRIGIONI Valerio (Italy)

Commissioner : Mr. BELLO Stavri (Albania)