30.01.2020

Ορισμοί Πρωταθλημάτων Ε.Σ.ΚΑ.Θ. από 01/02 έως 02/02/2020

ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Ε.Σ.ΚΑ.Θ ΑΠΟ 01/02 ΕΩΣ 02/02/2020