31.10.2019

Ορισμοί Πρωταθλημάτων Ε.Σ.ΚΑ.Θ. από 02/11 έως 04/11/2019

ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Ε.Σ.ΚΑ.Θ ΑΠΟ 02/11 ΕΩΣ 06/11/2019