03.10.2019

Ορισμοί Πρωταθλημάτων Ε.Σ.ΚΑ.Θ. από 05/10 έως 06/10/2019

ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Ε.Σ.ΚΑ.Θ ΑΠΟ 05/10 ΕΩΣ 06/10/2019