05.03.2020

Ορισμοί Πρωταθλημάτων Ε.Σ.ΚΑ.Θ. από 07/03 έως 08/03/2020

ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Ε.Σ.ΚΑ.Θ ΑΠΟ 07/03 ΕΩΣ 08/03/2020