06.02.2020

Ορισμοί Πρωταθλημάτων Ε.Σ.ΚΑ.Θ. από 08/02 έως 09/02/2020

ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Ε.Σ.ΚΑ.Θ ΑΠΟ 08/02 ΕΩΣ 09/02/2020