07.11.2019

Ορισμοί Πρωταθλημάτων Ε.Σ.ΚΑ.Θ. από 09/11 έως 11/11/2019

ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Ε.Σ.ΚΑ.Θ ΑΠΟ 09/11 ΕΩΣ 13/11/2019