09.01.2020

Ορισμοί Πρωταθλημάτων Ε.Σ.ΚΑ.Θ. από 11/01 έως 12/01/2020

ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Ε.Σ.ΚΑ.Θ ΑΠΟ 11/01 ΕΩΣ 12/01/2020