10.10.2019

Ορισμοί Πρωταθλημάτων Ε.Σ.ΚΑ.Θ. από 12/10 έως 13/10/2019

ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Ε.Σ.ΚΑ.Θ ΑΠΟ 12/10 ΕΩΣ 13/10/2019