21.11.2019

Ορισμοί Πρωταθλημάτων Ε.Σ.ΚΑ.Θ. από 23/11 έως 24/11/2019

ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Ε.Σ.ΚΑ.Θ ΑΠΟ 23/11 ΕΩΣ 24/11/2019