24.10.2019

Ορισμοί Πρωταθλημάτων Ε.Σ.ΚΑ.Θ. από 26/10 έως 28/10/2019

ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Ε.Σ.ΚΑ.Θ ΑΠΟ 26/10 ΕΩΣ 27/10/2019