27.02.2020

Ορισμοί Πρωταθλημάτων Ε.Σ.ΚΑ.Θ. από 29/02 έως 01/03/2020

ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Ε.Σ.ΚΑ.Θ ΑΠΟ 29/02 ΕΩΣ 01/03/2020