28.11.2019

Ορισμοί Πρωταθλημάτων Ε.Σ.ΚΑ.Θ. από 30/11 έως 01/12/2019

ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Ε.Σ.ΚΑ.Θ ΑΠΟ 30/11 ΕΩΣ 01/12/2019