09.12.2021

Ορισμοί Πρωταθλήματος Ε.Σ.ΚΑ.Θ. από 11/12 έως 12/12/2021

ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Ε.Σ.ΚΑ.Θ. ΑΠΟ 11/12 ΕΩΣ 12/12/2021