12.04.2019

Πρώτη Συγκέντρωση Νέας Σχολής Διαιτησίας ΣΔΚΜ

Την Δευτέρα 15/04/2019 και ώρα 17.20 στο ΕΑΚ Βόλου θα πραγματοποιηθεί και η πρώτη συγκέντρωση της νέας σχολής διαιτησίας.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να παρευρεθούν ειδάλλως σε περίπτωση απουσίας να ενημερώσουν.