22.12.2022

Ορισμοί Πρωταθλημάτων Ε.Σ.ΚΑ.Θ. από 04/01 έως 05/01/2023

ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Ε.Σ.ΚΑ.Θ. ΑΠΟ 04/01 ΕΩΣ 05/01/2023