Διοικητικό Συμβούλιο

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Μαγνησίας όπως αυτή προέκυψε απο τις αρχαιρεσίες της 12ης Ιουωίου 2023 είναι η εξής:

Δόλγυρας Αθανάσιος Πρόεδρος
Γεωργοσόπουλος Πάρασκευάς Αντιπρόεδρος
Αβραμίδου Ελένη Γενικός Γραμματέας
Παπαγιώτης Γεώργιος Ταμίας
Κοντοστάθης Χρήστος Γενικός Έφορος
Γιαννουλής Στυλιανός Έφορος Λειτουργίας Γραφείων
Ηλιόπουλος Δαυίδ Μέλος