Διοικητικό Συμβούλιο

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Μαγνησίας είναι η εξής:

Δόλγυρας Αθανάσιος Πρόεδρος
Παπαγιώτης Γεώργιος Αντιπρόεδρος
Αβραμίδου Ελένη Γενικός Γραμματέας
Γιαννουλής Στυλιανός Ταμίας
Μπουγλός Παναγιώτης Ειδικός Γραμματέας
Μπουγλός Ιωάννης Έφορος Λειτουργίας Γραφείων
Ζαχαρής Δημήτριος Μέλος