Διοικητικό Συμβούλιο

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Μαγνησίας όπως διαμορφώθηκε την 21η Σεπτεμβρίου 2021 είναι η εξής:

Ζαχαρής Δημήτριος Πρόεδρος
Αβραμίδου Ελένη Αντιπρόεδρος
Δόλγυρας Αθανάσιος Γενικός Γραμματέας
Γιαννουλής Στυλιανός Ταμίας
Παπαγιώτης Γεώργιος Ειδικός Γραμματέας
Μπουγλός Παναγιώτης Έφορος Δημοσίων Σχέσεων
Μπουγλός Ιωάννης Έφορος Λειτουργίας Γραφείων