Γραμματεία

Τα γραφεία του Συνδέσμου βρίσκονται στο κέντρο του Βόλου, Σκενεράνη 7 στο 5ο όροφο.
Τ.Κ. : 38221
Τηλέφωνο και Fax: 24210-31403
E-mail: sdkmagnisias@gmail.com

Οι δηλώσεις ενεργείας και μη ενεργείας θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο επίσημο site της Ο.Δ.Κ.Ε..