Ενεργοί Διαιτητές

ΕΝ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Ονοματεπώνυμο Εθνική Επάγγελμα Ημ/νια Γεν. Σχολή Έτος αξιολόγησης
Ζαχαρής Δημήτριος Α1 – Διεθνής Οικονομολόγος 1988 2007 2009
Καρακατσούνης Χαρ/μπος Α1 – Διεθνής Ιδ. Υπάλληλος 1970 1989 1993
Καλογερόπουλος Ελευθέριος Α1 Ιδ. Υπάλληλος 1981 1999 2004
Σταματόπουλος Κων/νος Α1 Ιδ. Υπάλληλος 1974 1994 1997
Τζαφλέρης Δημήτριος Α1 Ιδ. Υπάλληλος 1977 1999 2000
Τσουμαχίδης Θεόδωρος Α1 Ιδ.Υπάλληλος 1976 2003 2006
Δόλγυρας Αθανάσιος Α2 Οικονομολόγος 1990 2011 2014
Γιαννουλής Στυλιανός Γ Φοιτητής 1994 2010 2015
Μπουγλός Ιωάννης Γ Λογιστής 1991 2010 2017
Μπουγλός Παναγιώτης Γ Φοιτητής 1997 2013 2018
Τσάλας Ιωάννης Γ Φοιτητής 1995 2012 2017
ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Αβραμίδου Ελένη Τοπίκο Ιδ. Υπάλληλος 1994 2013
Γεωργοσόπουλος Παρασκευάς Τοπικό Ιδ. Υπάλληλος 1993 2019
Δάγλας Σωκράτης Τοπικό Λογιστής 1994 2019
Ηλιόπουλος Δαυίδ Τοπικό Φοιτητής 2001 2017
Καραθάνος Κλεάνθης Τοπικό Φοιτητής 2000 2017
Κοντοστάθης Χρήστος Τοπικό Φοιτητής 1997 2017
Λιάκου Αγορίτσα – Μαρία Τοπικό Φοιτήτρια 2000 2017
Παπαγιώτης Γεώργιος Τοπικό Φοιτητής 2001 2017
Τσάλας  Γεώργιος Τοπικό Φοιτητής 1997 2017