Ενεργοί Διαιτητές

ΕΝ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Ονοματεπώνυμο Εθνική Επάγγελμα Ημ/νια Γεν. Σχολή Έτος αξιολόγησης
Ζαχαρής Δημήτριος Α1 – Διεθνής Οικονομολόγος 1988 2007 2009
Καλογερόπουλος Ελευθέριος Α1 Ιδ. Υπάλληλος 1981 1999 2004
Σταματόπουλος Κων/νος Α1 Ιδ. Υπάλληλος 1974 1994 1997
Τζαφλέρης Δημήτριος Α1 Ιδ. Υπάλληλος 1977 1999 2000
Δόλγυρας Αθανάσιος Α1 Οικονομολόγος 1990 2011 2014
Γιαννουλής Στυλιανός B Γεωπόνος 1994 2010 2015
Μπουγλός Ιωάννης B Λογιστής 1991 2010 2017
Μπουγλός Παναγιώτης B Ιδ. Υπάλληλος 1997 2013 2018
Αβραμίδου Ελένη Γ Ιδ. Υπάλληλος 1994 2013 2020
ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Γεωργοσόπουλος Παρασκευάς Τοπικό Ιδ. Υπάλληλος 1993 2019
Ηλιόπουλος Δαυίδ Τοπικό Φοιτητής 2001 2017
Καραθάνος Κλεάνθης Τοπικό Ιδ. Υπάλληλος 2000 2017
Κοντοστάθης Χρήστος Τοπικό Φοιτητής 1997 2017
Λιάκου Αγορίτσα – Μαρία Τοπικό Φοιτήτρια 2000 2017
Ξενής Αδάμ Τοπίκο Ιδ. Υπάλληλος 2020
Παπαγιώτης Γεώργιος Τοπικό Φοιτητής 2001 2017
Πατρικίου Αλεξάνδρα Τοπικό Μαθήτρια 2020
Σούλης Χρήστος Τοπικό Μαθητής 2020