Ενεργοί Διαιτητές

ΕΝ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Ονοματεπώνυμο Εθνική Επάγγελμα Ημ/νια Γεν. Σχολή Έτος αξιολόγησης
Ζαχαρής Δημήτριος Α1 – Διεθνής Οικονομολόγος 1988 2007 2009
Σταματόπουλος Κων/νος Α1 Ιδ. Υπάλληλος 1974 1994 1997
Δόλγυρας Αθανάσιος Α1 Οικονομολόγος 1990 2011 2014
Γιαννουλής Στυλιανός B Γεωπόνος 1994 2010 2015
Μπουγλός Ιωάννης B Λογιστής 1991 2010 2017
Μπουγλός Παναγιώτης B Ιδ. Υπάλληλος 1997 2013 2018
Αβραμίδου Ελένη Β Ιδ. Υπάλληλος 1994 2013 2020
Γεωργοσόπουλος Παρασκευάς Γ Ιδ. Υπάλληλος 1993 2019 2022
Κοντοστάθης Χρήστος Γ Φοιτητής 2001 2017 2022
Παπαγιώτης Γεώργιος Γ Φοιτητής 1994 2017 2022
ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Βαρδάκης Δημήτριος Τοπικό Ιδ. Υπάλληλος
Γιαννιός Νικόλαος Τοπικό Ιδ. Υπάλληλος
Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος Τοπικό Ιδ. Υπάλληλος 2017
Ηλιόπουλος Δαυίδ Τοπικό Φοιτητής 2001 2017
Καραθάνος Κλεάνθης Τοπικό Ιδ. Υπάλληλος 2000 2017
Κοκκινόπουλος Γεώργιος Τοπικό Φοιτητής
Μανιάκη Μυρτώ Τοπικό Φοιτήτρια
Σκοτεινίωτη Κερασία Τοπίκο Ιδ. Υπάλληλος
Τσάλας Γεώργιος Τοπικό Φοιτητής