Μη-Ενεργοί Διαιτητές

ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
Ονοματεπώνυμο Επάγγελμα Ημ/νια Γεν. Καθηγητής Διαιτησίας Παρατηρητής Διαιτησίας Κομισάριος Α1′ Εθνικής
Βαφειάδης Σταύρος ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ
Γιούτσα Άννα Ιδ. Υπάλληλος ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ
Γκουντέλιας Ιωάννης Δάσκαλος 1956 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ
Καρακατσούνης Χαράλαμπος Ιδ. Υπάλληλος 1970 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ
Κορομηλάς Κωνσταντίνος Ελ. Επαγγελματίας 1956 ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ
Λιάκου Αγορίτσα – Μαρία Ιδ. Υπάλληλος ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ
Μαστραφτσής Χρήστος Δάσκαλος ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ
Μηναρετζόπουλος Γεώργιος Δημ. Υπάλληλος 1958 ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ
Μόρφη Γιούλα Ελ. Επαγγελματίας 1960 ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ
Παπουτσής Κωνσταντίνος ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ
Τσιργούλας Αχιλλέας Υπάλληλος ΔΕΔΗΕ 1959 ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ
Τσουμαχίδης Θεόδωρος Ιδ. Υπάλληλος 1976 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ