Μη-Ενεργοί Διαιτητές

 

ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΙ  ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
Ονοματεπώνυμο Επάγγελμα Ημ/νια  Γεν. Καθηγητής Διαιτησίας Παρατηρητής Διαιτησίας Κομισάριος Α1 Εθνικής
Βαφειάδης  Σταύρος Συνταξιούχος 1946 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ
Γιούτσα Άννα Αρχιτέκτων Μηχανικός 1985 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ
Γκουντέλιας Ιωάννης Δάσκαλος 1956 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ
Κορομηλάς Κων/νος Ελ. Επαγγελματίας 1956 ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ
Μαστραφτσής  Χρήστος Εκπαιδευτικός 1962 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ
Μηναρετζόπουλος Γεώργιος Δημ. Υπάλληλος 1958 ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ
Μόρφη Γιούλα Ελ. Επαγγελματία 1960 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ
Μόρφης Σταύρος Συνταξιούχος 1957 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ
Τζαφλέρης Στυλιανός Συνταξιούχος 1946 ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ
Τσιργούλας Αχιλλέας Υπάλληλος ΔΕΔΗΕ 1959 ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ
Τσοπουρίδης Αναστάσιος Ιδ. Υπάλληλος 1970 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ