03.11.2022

Ορισμοί Πρωταθλημάτων Ε.Σ.ΚΑ.Θ. από 05/11 έως 06/11/2022

ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Ε.Σ.ΚΑ.Θ. ΑΠΟ 05/11 ΕΩΣ 06/11/2022