04.05.2023

Ορισμοί Πρωταθλημάτων Ε.Σ.ΚΑ.Θ. από 06/05 έως 07/05/2023

ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Ε.Σ.ΚΑ.Θ. ΑΠΟ 06/05 ΕΩΣ 07/05/2023