05.01.2023

Ορισμοί Πρωταθλημάτων Ε.Σ.ΚΑ.Θ. από 07/01 έως 09/01/2023

ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Ε.Σ.ΚΑ.Θ. ΑΠΟ 07/01 ΕΩΣ 09/01/2023