07.04.2023

Ορισμοί Πρωταθλημάτων Ε.Σ.ΚΑ.Θ. από 08/04 έως 18/04/2023

ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Ε.Σ.ΚΑ.Θ. ΑΠΟ 08/04 ΕΩΣ 18/04/2023