09.12.2022

Ορισμοί Πρωταθλημάτων Ε.Σ.ΚΑ.Θ. από 10/12 έως 12/12/2022

ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Ε.Σ.ΚΑ.Θ. ΑΠΟ 10/12 ΕΩΣ 12/12/2022