10.11.2022

Ορισμοί Πρωταθλημάτων Ε.Σ.ΚΑ.Θ. από 12/11 έως 13/11/2022

ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Ε.Σ.ΚΑ.Θ. ΑΠΟ 12/11 ΕΩΣ 13/11/2022