13.10.2022

Ορισμοί Πρωταθλημάτων Ε.Σ.ΚΑ.Θ. από 15/10 έως 16/10/2022

ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Ε.Σ.ΚΑ.Θ. ΑΠΟ 15/10 ΕΩΣ 16/10/2022