16.12.2022

Ορισμοί Πρωταθλημάτων Ε.Σ.ΚΑ.Θ. από 17/12 έως 22/12/2022

ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Ε.Σ.ΚΑ.Θ. ΑΠΟ 17/12 ΕΩΣ 22/12/2022