18.11.2022

Ορισμοί Πρωταθλημάτων Ε.Σ.ΚΑ.Θ. από 19/11 έως 22/11/2022

ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Ε.Σ.ΚΑ.Θ. ΑΠΟ 19/11 ΕΩΣ 22/11/2022