20.04.2023

Ορισμοί Πρωταθλημάτων Ε.Σ.ΚΑ.Θ. από 20/04 έως 23/04/2023

ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Ε.Σ.ΚΑ.Θ. ΑΠΟ 20/04 ΕΩΣ 23/04/2023