24.11.2022

Ορισμοί Πρωταθλημάτων Ε.Σ.ΚΑ.Θ. από 26/11 έως 27/11/2022

ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Ε.Σ.ΚΑ.Θ. ΑΠΟ 26/11 ΕΩΣ 27/11/2022