27.10.2023

Ορισμοί Πρωταθλημάτων Ε.Σ.ΚΑ.Θ. από 28/10/2023 έως 31/10/2023

ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Ε.Σ.ΚΑ.Θ. ΑΠΟ 28/10/2023 ΕΩΣ 31/10/2023