27.10.2022

Ορισμοί Πρωταθλημάτων Ε.Σ.ΚΑ.Θ. από 29/10 έως 30/10/2022

ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Ε.Σ.ΚΑ.Θ. ΑΠΟ 29/10 ΕΩΣ 30/10/2022