07.10.2022

Ορισμοί Πρωταθλημάτων – Κυπέλλου Ε.Σ.ΚΑ.Θ. από 08/10 έως 12/10/2022

ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ - ΚΥΠΕΛΛΟΥ Ε.Σ.ΚΑ.Θ. ΑΠΟ 08/10 ΕΩΣ 12/10/2022