04.09.2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023 ΕΟΚ ΚΑΙ ΕΣΚΑΘ

 


ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΑΝΔΡΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α2′ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α2′ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Β’ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Γ’ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Γ’ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α1′ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α2′ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023


ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ Ε.Σ.ΚΑ.Θ. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α1′ Ε.Σ.ΚΑ.Θ. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α2′ Ε.Σ.ΚΑ.Θ. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Β’ Ε.Σ.ΚΑ.Θ. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ε.Σ.ΚΑ.Θ. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΦΗΒΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ Ε.Σ.ΚΑ.Θ. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΑΝΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Ε.Σ.ΚΑ.Θ. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023