24.03.2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 27/03/2023

ΠΡΟΣ: ΜΕΛΗ ΣΔΚΜ
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΣΔΚΜ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 27Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Ν. Μαγνησίας μετά από την συνεδρίαση του στις 1/3/2023 με αριθμό απόφασης 4/2023 και σύμφωνα με το Άρθρο 18 παράγραφος 1β του καταστατικού του, προσκαλεί όλα τα μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 27η Μαρτίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, στα γραφεία του συνδέσμου (Σκενδεράνη 7 – 5ος όροφος), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Έγκριση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2022
2. Έγκριση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής
3. Έγκρισή Οικονομικού Απολογισμού έτους 2022 και Προϋπολογισμού έτους 2023
4. Διάφορα θέματα που θα τεθούν από τα μέλη του Συνδέσμου

Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη του ΣΔΚΜ που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα.

Για το Δ.Σ. του Σ.Δ.Κ. Μαγνησίας

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας