12.05.2023

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Σ.Δ.Κ.Μ.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
(Σ.Δ.Κ.Μ) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 12η IOYNIOY 2023

     Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΔΚΜ στην συνεδρίαση του, την Τετάρτη 03/05/2023, αποφάσισε την πραγματοποίηση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 12η Ιουνίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 στα γραφεία του Συνδέσμου (Σκενδεράνη 7, 5ος όροφος) και προσκαλεί όλα τα μέλη του σύμφωνα με το καταστατικό του, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης (Πρόεδρος και Γραμματέας)
2. Έγκριση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου ΣΔΚΜ και απαλλαγή αυτού
3. Έγκριση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής ΣΔΚΜ
4. Εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής
5. Εκλογή νέου επταμελούς Δ.Σ. του ΣΔΚΜ διετούς θητείας και αναπληρωματικών
μελών αυτού
6. Εκλογή νέας τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής ΣΔΚΜ και αναπληρωματικών μελών
αυτής
7. Διάφορα θέματα διαιτησίας που θα τεθούν από τα μέλη του ΣΔΚΜ προς την Γενική
Συνέλευση

Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του καταστατικού, έχουν όλα τα μέλη του ΣΔΚΜ τα οποία είναι ταμειακώς τακτοποιημένα.

Υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεκτική Επιτροπή θα γίνονται δεκτές στο email του Σ.Δ.Κ.Μ  (sdkmagnisias@gmail.com) έως Παρασκευή 09/06/2023 και ώρα 18.00

Η Γενική συνέλευση σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας θα επαναληφθεί άνευ ετέρας πρόσκλησης την ίδια ημέρα και ώρα 19.00 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.